Algemene gebruiksvoorwaarden website HOBBYFIRST

v 20170831

Deze website wordt beheerd door Natural Granen Gebr De Scheemaecker NV, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten, hierna genoemd “Natural Granen”.

De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail.

Door het gebruik van deze website verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we je om de website te verlaten.

De inhoud van de website

HobbyFirst stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Natural Granen kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Het doel van deze website is louter informatief. De informatie over de producten die Natural Granen verdeelt end e service die zijn verleent, alsmede de antwoorden p de vragen, gesteld via het contactformulier worden enkel ter informatie gegeven en houden geen enkel advies of handleiding in.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Natural Granen en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website
  • storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
  • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie
  • het gebruik van websites, waarop u via een link op de website terechtkomt.
  • inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Externe links van op de website

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Natural Granen heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Natural Granen of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen zitten.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Natural Granen.

Je mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Natural Granen. Alle rechten voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar legal@aveve.be.

Persoonsgegevens en privacy

Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw persoonlijke gegevens, die jullie ons bezorgen.

Vragen en klachten

Natural Granen wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via mail op  info@hobbyfirst.com. Of contacteert ons schriftelijk op: Natural Granen Gebr De Scheemaecker NV, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten.

Ter aanvulling

Natural Granen heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.